Project Description

Strona www programu „Strefa profesjonalistów branży szklarskiej”

Strona internetowa znajdująca się pod adresem www.strefaprofesjonalistow.pl to serwis dedykowany obsłudze programu partnerskiego B2B dla firm z branży szklarskiej. Ma on promować program, informować o jego zasadach, a także umożliwiać przeglądanie i wybór benefitów w ramach niego oferowanych.
Projekt ten jest kontynuacją prowadzonych przez nas prac nad koncepcją programu partnerskiego CDA Polska, jego identyfikacją wizualną oraz zasadami uczestnictwa. Byliśmy odpowiedzialni za przygotowanie projektu graficznego i funkcjonalnego strony, prace programistyczne, dobór zdjęć, copywritnig i uzupełnienie strony w treści.
Tworząc ten serwis, postawiliśmy przede wszystkim na wyeksponowanie bogatego katalogu korzyści z uczestnictwa w programie i zapewnienie odbiorcom jak najłatwiejszego sposobu ich przeglądania. Strona www, tak jak i pozostałe materiały dla programu „Strefa profesjonalistów”, choć przygotowane w innej niż firmowa kolorystyce, są spójne z innymi, opracowanymi w ramach odświeżenia materiałami wizualnymi CDA Polska oraz portalu oszkle.pl.

Zakres prac:

Bądźmy w kontakcie!

Skontaktuj się z nami!