Społeczna odpowiedzialność biznesu – jak robić to dobrze?

2018-05-09T18:38:03+00:00By |Tags: , , , , |

Koncepcja CSR, czyli corporate social responsibility, zakłada, że realizacja założeń biznesowych nie powinna być jedynym celem funkcjonowania przedsiębiorstwa.